ΚΑΜΕΡΕΣ CCTV

Το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης είναι ο ενδεδειγμλενος τρόπος επιτήρησης-παρακολούθησης χώρου. Ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε χώρου, τοποθετούνται τα κατάλληλα υλικά έτσι ώστε να επιτευχθεί το καλυτερο αποτέλεσμα. Η παρακολούθηση μπορεί να γίνει είτε τοπικά με τη χρήση Monitor, είτε δικτυακά, είτε μέσω επίγειας τηλεόρασης.

                                                        

                        ΚΑΜΕΡΑ                                                                                                     ΚΑΜΕΡΑ


                                                                                                                                                                                                                ΚΑΜΕΡΑ                                                                         ΚΑΜΕΡΑ HD

                               

                        

                                                                 

                        

                ΚΑΜΕΡΑ HD                                                                                                ΑΚΤΙΝΕΣ                                        

Δεν υπάρχουν προϊόντα Κάτω από αυτήν την Κατηγορία.