ΥΛΙΚΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ (ΒΑΣΕΙΣ - ΑΠΟΖΕΥΚΤΕΣ - ΦΥΣΙΓΓΙΑ)

0.10 (Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
0.10 (Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
0.10 (Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
0.10 (Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
0.10 (Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
0.10 (Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
  • Έκπτωση 17%
0.60 0.50 (Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ
  • Έκπτωση 14%
0.70 0.60 (Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)