ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (MOTER) 450V

 • Έκπτωση 19%
2.10 1.70 (Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
 • Έκπτωση 17%
2.10 1.75 (Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
 • Έκπτωση 18%
2.20 1.80 (Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
 • Έκπτωση 20%
2.30 1.85 (Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
 • Έκπτωση 23%
2.40 1.85 (Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
 • Έκπτωση 24%
2.50 1.90 (Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
 • Έκπτωση 25%
2.60 1.95 (Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
 • Έκπτωση 22%
2.70 2.10 (Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
 • Έκπτωση 15%
2.70 2.30 (Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
 • Έκπτωση 16%
2.90 2.45 (Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
 • Έκπτωση 18%
3.10 2.55 (Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
 • Έκπτωση 15%
3.30 2.80 (Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)